УЛАЗ

Фирма Козикас је основана крајем 2017. године са циљем да на тржишту пружи производе и услуге са веома високим степеном квалитета. Професионалност је на првом месту наше пословне филозофије. Све остало је ствар процента %

документа

Козикас д.о.о.

Ђорђа Рајковића 4, 21101 Нови Сад, Србија

  • Матични број: 21348325

  • ПИБ: 110421480

  • Шифра делатности: 5811

  • Текући рачун: 285-2211000001292-84 Наша Аик банка

АПР решење

ПИБ регистрација

О нама

издајемо књиге

снимање аудио касета

издајемо музику

производни менаџмент

чешљамо вуну

Контакт

Успешно сте послали поруку. Јављамо се убрзо.

Ђорђа Рајковића 4, 21101 Нови Сад, Србија

+381 64 4629737 . kozikas@sneg.rs

English